Darmowa dostawa od 199,00 zł

Tokenizacja

DOŁĄCZ DO NAS I SPRAWDŹ

Zaproszenie do inwestycji

Alkohol znany jest ludziom od wieków. Przez setki lat zmieniały się i doskonaliły sposoby produkcji, receptury i sprzęt używany w procesie wytwarzania napojów alkoholowych. Jednak bez względu na czas i miejsce alkohol zawsze cieszył się ogromnym zainteresowaniem i miał wielu zwolenników, dlatego przetrwał od czasów prehistorycznych do dzisiaj.

Najpopularniejszym napojem alkoholowym na świecie jest piwo. Pierwsze, odnalezione informacje dotyczące browarnictwa pochodzą sprzed kilku tysięcy lat. Prawdopodobnie to Sumerowie byli pierwszymi ludźmi na świecie, którzy poznali smak piwa. Ten fakt potwierdza starożytny tekst Hymn do Nikasi, który zawiera przepis na napój, wyrabiany ze sfermentowanego w wodzie chleba, co przypomina współcześnie stosowany kwas chlebowy.

Przez wieki zmianie uległy receptury, na bazie których produkowane jest dzisiaj piwo. Wciąż dążymy do stworzenia ideału, który pokochają miliony ludzi na świecie. My również chcemy być częścią tego procesu, dlatego zapraszamy Was do projektu MUS.TANK. Zostań inwestorem, który wraz z doświadczonym zespołem z branży browarniczej, zbuduje nową historię warzenia piwa.

O projekcie - Produkujemy najlepsze piwo rzemieślnicze w Polsce

Nasza historia rozpoczęła się w 2015 roku, kiedy uruchomiliśmy pierwszy browar o nazwie Złoty Pies we Wrocławiu. Marka piwna znana i doceniana nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Sukces tego miejsca sprawił, że postanowiliśmy stworzyć jeszcze lepszy i bogatszy pod wieloma względami produkt - tak powstał MUS.TANK.

Browar Złoty Pies to niezwykłe miejsce na mapie Wrocławia, które łączy w sobie warzelnie, showroom oraz miejsce z ogromną historią. Będziecie mogli osobiście zobaczyć cały proces od momentu łączenia składników w kadziach, do osobistego odbioru gotowego produktu w naszym showroomie. Tworzymy browar z duszą w miejscu z wiekową tradycją. Tutaj piwo smakuje tak, jak w żadnym innym miejscu.

O emitencie

MUS.TANK Craft to koncept kreowany przez kilka lat i realizowany od 2022 roku przez twórców browaru i marki Złoty Pies. Dlaczego MUS.TANK? Bo pasja do tworzenia nowych, niebanalnych rzeczy napędza ich do działania, a ambicje rosną "w miarę warzenia". Browar Złoty Pies cieszy się dużą popularnością, a piwa wypuszczone pod tą marką zdobyły liczne nagrody. Właścicielka, Elżbieta Andrzejewska marzyła o stworzeniu kolejnej marki piwa rzemieślniczego, charakteryzującego się niepowtarzalnym smakiem i nutą dzikości. W ten sposób powstał projekt MUS.TANK, w ramach którego wypuszczono serię piw o charakterze dzikich zwierząt w wersji Premium.

Wszystkie piwa w serii MUS.TANK są warzone według autorskich receptur głównego piwowara J. Siecli. Do produkcji używa się najlepszych słodów, intensywnych chmieli oraz starannie dobranych aromatów. MUS.TANK Craft ma aspiracje stworzenia całej rodziny piw, a na razie startuje z serią 6 stylów piwnych: Pils, Pszeniczne, Ciemne, Pale Ale, Imperial Sour Ale oraz New England IPA. Wierzymy, że piwa MUS.TANK zrobią na Was wrażenie swoim wyjątkowym smakiem i rozbudzą apetyt na więcej.

Model Biznesowy Tokena

Token pierwotny MUS.TANK

Token MUS.TANK uprawnia do udziału w zyskach wynikających z posiadanych praw własności intelektualnej do procesu warzenia piwa. Emitent będzie dzielił się z tokenariuszami wynagrodzeniem z tytułu wykorzystania know-how Emitenta za pomocą smartcontractu. 0,25 oPLN od każdej wyprodukowanej butelki z 20% mocy linii produkcyjnej, zostanie przekazana na nagrody dla Tokenariuszy.

Przykład:
Jeżeli MUS.TANK wyprodukuje 1 000 000 butelek, to od każdej z 200 000 butelek na nagrody dla Inwestorów zostanie przekazane 0,25 PLN. Pula nagród będzie rozdysponowana proporcjonalnie do ilości tokenów w dwóch smartcontractach.

Tokenariusze będą posiadali dwie opcje zarabiania na tokenie MUS.TANK. Inwestor może odbierać zyski w postaci USDC (stablecoin do dolara) lub vouchera na produkt.

Token wtórny MUSCFD

Token MUSCFD jest generowany przez token MUS.TANK. Daje on prawo do wymiany na piwo marki premium w sklepie Emitenta. 1 token wtórny MUSCFD, to Voucher na 7 oPLN.

Dlaczego ta inwestycja jest dla Ciebie opłacalna?

1) Emitent podzieli się z inwestorami zyskami z każdego sprzedanego piwa MUS.TANK,które będą mogli odebrać w postaci USDC.
2) Inwestor może również zdecydować się na odbiór nagrody w postaci vouchera na produkty ze sklepu Emitenta
TOKENOMIA - Schemat i wyjaśnienie jak działa tokenizacja

Rundy emisji

Emisja tokenów MUS.TANK zostanie podzielona na 4 rundy - private sale, pre-sale, ICO1 oraz ICO2. Cena tokena z każdą kolejną rundą będzie wzrastać, dlatego im wcześniej dołączysz do inwestycji, tym wyższa będzie prognozowana stopa zwrotu.

Prognozowane ROI

Tokenomia

Zasady mintowania tokenów

Emitent projektu wprowadza funkcję mintowania tokenów, która zostanie uruchomiona w ściśle określonych warunkach. W momencie, gdy nowa linia produkcyjna (np. produkcja whisky) osiągnie wcześniej ustalony poziom przychodów, rozpocznie się mintowanie określonej liczby tokenów, zgodnie z poniższą tabelą:

Tak jak widać na powyższych przykładach, jeśli przychód jest wyższy, emitujemy proporcjonalnie więcej tokenów.

*Total supply 1 000 000,00.

Platforma emisji

Wybranym rozwiązaniem do przeprowadzenia emisji pierwotnej jest platforma Mosaico. Pozwala ona zarówno stworzyć odpowiedni token, jak i skonfigurować oraz uruchomić zbiórkę pieniędzy, automatyzując równocześnie proces zakładania portfela przez inwestora oraz przesyłania mu tokenów.

Koncepcja technologiczna

Token pierwotny MUS.TANK

Tokeny są wyemitowane w sieci blockchain Polygon w najbardziej popularnym i rozpowszechnionym standardzie ERC-20. Tak powstałe tokeny będą nierozróżnialne i każdy będzie identyczny. Token zostanie wyposażony w funkcję “burn” co tłumaczy się dosłownie jako spalenie. Jest to mechanizm, który pozwala nieodwracalnie wycofać daną ilość tokenów z obrotu. Może tego dokonać jedynie osoba posiadająca tokeny na swoim portfelu, na co musi wyrazić wyraźną zgodę. Dodatkowo token będzie miał funkcję “mint” co oznacza możliwość emitowania nowych tokenów.

Token wtórny MUSCFD

Tokeny są wyemitowane w sieci blockchain Polygon w najbardziej popularnym i rozpowszechnionym standardzie ERC-20. Tak powstałe tokeny będą nierozróżnialne i każdy będzie identyczny. nieodwracalnie wycofać daną ilość tokenów z obrotu. Może tego dokonać jedynie osoba posiadająca tokeny na swoim portfelu, na co musi wyrazić wyraźną zgodę. Dodatkowo token będzie miał funkcję “mint” co oznacza możliwość emitowania nowych tokenów.Token zostanie wyposażony w funkcję “burn” co tłumaczy się dosłownie jako spalenie. Jest to mechanizm, który pozwala nieodwracalnie wycofać daną ilość tokenów z obrotu. Może tego dokonać jedynie osoba posiadająca tokeny na swoim portfelu, na co musi wyrazić wyraźną zgodę. Dodatkowo token będzie miał funkcję “mint” co oznacza możliwość emitowania nowych tokenów.

Koncepcja prawna

Emitentowi przysługuje całość praw do know-how zawierających m.in.: unikatową recepturę warzenia piwa, stworzoną linię produkcyjną zaprojektowaną do wytworzenia wyjątkowej jakości piwa wraz z koncepcją wizualną. Tym samym przysługują mu prawa do wynagrodzenia z tytułu wykorzystywania know-how, bądź rozporządzania tymi prawami. Emitent produkuje oraz dystrybuuje piwo, stworzone w oparciu o przedmiot praw własności intelektualnej jednak jako podmiot będący właścicielem know-how nie pobiera od siebie opłat za korzystanie z tych praw.

Token MUS.TANK stanowi znak legitymacyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego do umowy dzierżawy praw do wynagrodzenia należnego z tytułu korzystania z know-how Emitenta, a zawieranej pomiędzy Emitentem a tokenariuszem. Tym samym tokenariusz jako dzierżawca nabywa prawo do części wynagrodzenia za wytworzenie piwa w oparciu o know-how, które w zwiazku z niniejszą umową Emitent musi pobierać nawet w ramach swojej produkcji. Innymi słowy, każde wytworzenie piwa w oparciu o know-how opisany w niniejszym dokumencie, przy spełnieniu dodatkowych warunków opisanych w niniejszym dokumencie i Regulaminie, generuje obowiązek zapłaty na rzecz tokenariusza określonej kwoty pieniężnej stanowiącej pożytki z dzierżawy prawa do wynagrodzenia.

Dzierżawa praw

Istotą umowy dzierżawy jest oddanie przez wydzierżawiającego rzeczy do używania i pobierania pożytków w zamian za czynsz płatny przez dzierżawcę, zaś zgodnie z art. 709 Kodeksu cywilnego do dzierżawy praw stosuje się odpowiednio przepisy o dzierżawie rzeczy (art. 693 i n. Kodeksu cywilnego). Tokenariusz, zgodnie z treścią stosunku dzierżawy, po nabyciu tokena będzie uprawniony do pobierania pożytków z praw. Zgodnie z art. 54 Kodeksu cywilnego pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. Koncepcja zakłada, że pożytki będzie stanowiła część wynagrodzenia za korzystanie z kow-how Emitenta.

Czynsz dzierżawny może być płatny zarówno w pieniądzach, jak i w innych świadczeniach oraz może byćrównież oznaczony w ułamkowej części pożytków (art. 693 § 2 Kodeksu cywilnego). W niniejszej koncepcji mamy do czynienia z mieszaną formą czynszu dzierżawnego. Tokenariusz uiszcza czynsz w formie pieniężnej przy zakupie tokena (w momencie zawarcia umowy), a następnie tokenariusz pobiera pożytki z prawa, czyli wynagrodzenie za wykorzystanie praw własności intelektualnej przez Emitenta, który produkuje piwo oparte o know-how opisany w niniejszym dokumencie, jednakże tokenariusz dzieli się wynagrodzeniem z Emitentem na podstawie postanowień zawartych w dokumentacji emisji, a więc czynsz dzierżawny przybiera postać ułamkowej części pożytków. Tokenariuszowi przysługuje ułamkowa część wynagrodzenia z tytułu korzystania z know-how w wyniku którego w określonym procesie wytwarzania powstaje piwo. Polem eksploatacji objętym umową dzierżawy, a więc tym, które dotyczy pobierania pożytków przez tokenariusza (na jakim Emitent przekazuje uprawnienie do pobierania ułamkowej części wynagrodzenia) jest w tym przypadku wykorzystanie know-how do wytworzenia butelki piwa. W związku z tym tokenariuszowi nie przysługują prawa do wynagrodzenia na innych polach eksploatacji, a przedmiot umowy jest ściśle wskazany. Koncepcja dzierżawy praw autorskich znalazła swoje uznanie w Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r. (sygn. akt IV CSK 274/10). Sąd Najwyższy stwierdził, że: “unormowanie w prawie autorskim umów mających za przedmiot prawa autorskie nie eliminuje stosowania przepisów kodeksu cywilnego, w tym jego części szczególnej. Nie jest więc wykluczone zawieranie umów innych, aniżeli przewidziane w prawie autorskim umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych albo umowy o korzystanie z utworu (licencyjne), przy uwzględnieniu specyfiki praw autorskich. Nie ma też więc podstaw do wyłączenia dopuszczalności ustanowienia dzierżawy na prawach autorskich, oczywiście przy spełnieniu przesłanek określonych w art. 709 Kodeksu cywilnego”. Sąd Najwyższy wskazał również, iż dzierżawa powinna obejmować przynajmniej jedno pole eksploatacji i związaną z nim możliwość uzyskiwania pożytków. Przewidziana koncepcja zabezpiecza również Interes tokenariuszy w przypadku ewentualnego zbycia przedmiotu umowy przez Emitenta. W odniesieniu do dzierżawy praw zastosowanie znajduje przepis art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego. Przewiduje on, że w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy. W związku z tym formuła stosunku dzierżawy zapewnia, że utrata własności praw przez Emitenta nie wpływa na jego pozycję jako dzierżawcy. Tokenariuszom przysługuje możliwość przeniesienia przysługujących im praw z tytułu zawartej umowy poprzez zbycie tokenów, na co Emitent wyraża zgodę. Wraz z przeniesieniem własności tokena przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nim uprawnienia. Ponadto, posiadanie tokena MUS.TANK uprawnia do generowania w określonych warunkach tokena MUSCFD - poprzez zamrożenie w modelu Proof-of-Stake.

Token MUSCFD

Token stanowi znak legitymacyjny stwierdzający obowiązek Emitenta do określonego świadczenia. Ma charakter zbliżony do voucheru, a wraz z jego użyciem możliwa jest wymiana na dostępny dla klientów produkt Emitenta. Posiadanie tokena potwierdza obowiązek Emitenta do świadczenia w postaci wymiany tokenów na piwo premium w sklepie Emitenta w określonej proporcji (1 token MUSCFD to vouvher na 7 oPLN do wykorzystania w sklepie Emitenta), a dokonanie wymiany przez tokenariusza powoduje utratę tych tokenów.

Czynniki Ryzyka

Ryzyko podatkowe

Wszystkie podmioty gospodarcze, w tym również Emitent, mogą być narażone na błędne lub nieprecyzyjne zapisy prawno-podatkowe. Skutkiem takiej sytuacji może być powstanie rozbieżności interpretacyjnych.

Istnieje zagrożenie dotyczące interpretacji przeprowadzonej przez odpowiedni ze względu na siedzibę Spółki organ skarbowy, którego stanowisko względem spraw podatkowych będzie inne niż przyjęte przez. Trzeba mieć na uwadze, że taka sytuacja może mieć miejsce, co mogłoby wiązać się z nałożeniem na Emitenta kary i jednoczesnym negatywnym wpływem na osiągnięte wyniki finansowe.

Ryzyko niestabilnego porządku prawnego

Przepisy prawne ulegają częstym zmianom. Ponadto, w wielu przypadkach brak jest jednolitych wykładni przepisów. Funkcjonują także wewnętrznie sprzeczne przepisy przyczyniające się do braku pewnościfunkcjonowania niektórych obszarów gospodarki. Taki stan może negatywnie wpływać na wyniki finansowe podmiotów gospodarczych, co dotyczy również Emitent.

Ryzyko utraty kluczowych współpracowników

Istnieje ryzyko, że współpracownicy tworzący z nami biznes mogą przejść do innej firmy jako osoby o dużym doświadczeniu. Emitent, aby temu przeciwdziałać, podejmuje działania mające na celu przedstawienie pracownikom oraz współpracownikom atrakcyjnych ofert współpracy. Emitent przeznaczy również znaczącą część tokenów przewidzianych dla Teamu, dla wszystkich pracowników i współpracowników Emitenta zaangażowanych w projekt.

Ryzyko związane ze wzrostem kosztów operacyjnych i innych kosztów działalności Emitenta, przy jednoczesnym braku odpowiedniego wzrostu przychodów Emitenta

Istnieje ryzyko wzrostu kosztów operacyjnych oraz innych kosztów działalności Emitenta. Do czynników mogących mieć wpływ na wzrost kosztów operacyjnych oraz innych kosztów zaliczyć można:

  • inflację;
  • wzrost podatków i innych opłat publicznoprawnych;
  • zmiany w przepisach prawa (w tym zmiany dotyczące swobody działalności gospodarczej oraz prawa energetycznego) lub w polityce rządowej, które zwiększają koszty utrzymania zgodności z takimi przepisami lub polityką;
  • wzrost kosztów finansowania działalności gospodarczej. Wyżej wymienione czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Emitenta lub jego grupy kapitałowej.

Ryzyko związane z inwestowaniem w kryptoaktywa

Inwestowanie w kryptoaktywa zawsze wiąże się z ryzykiem związanym z brakiem większych regulacji dotyczących tej branży. Emitent dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić jak najwyższy stopień bezpieczeństwa tokenariuszy. Poniżej wklejamy link do strony KNF, gdzie wskazane są zagrożenia związane z inwestowaniem w kryptoaktywa.

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ostrzezenie_UKNF_o_ryzykach_zwiazanych_z_nabyw aniem_oraz_z_obrotem_kryptoaktywami_72241.pdf

Ryzyko kredytowe / ryzyko bankructwa

Ryzyko kredytowe jest związane z faktem, że Emitent może mieć problemy ze spłatą swoich zobowiązań. Tym samym może stać się niewypłacalny i może wstrzymać spłatę swoich długów wobec tokenariuszy. Niewypłacalność może być rezultatem pogorszenia się warunków kredytowych, oszustw korporacyjnych, lub też innych kłopotów finansowych. Bez względu na przyczynę niewypłacalności, spółka traci w takiej sytuacji swoją zdolność efektywnego funkcjonowania. Kapitał jest przecież głównym motorem napędowym każdej spółki. Posiadając kryptoaktywa, nie jesteście bezpośrednio dotknięci niewypłacalnością spółki, ponieważ nie jesteście posiadaczami instrumentów dłużnych. Jednakże problemy spółki mają przełożenie na ceny jej aktywów, ze względu na to, że inwestorzy zaczynają wyprzedawać je ze swoich portfeli, powodując spadek ich cen.

Ryzyko kursu walutowego

Ryzyko kursu walutowego występuje wtedy, kiedy inwestorzy kupują aktywa w walucie innej niż waluta kraju ich pochodzenia. Kursy walutowe rosną i spadają tak samo, jak ceny akcji. Jeśli waluta inwestycji umocni się w stosunku do waluty kraju inwestora, jego inwestycja również zyska na wartości. Z kolei w przypadku umocnienia się waluty krajowej, wartość inwestycji spadnie. Często dochodzi do skrajnego przypadku, kiedy cały zysk odniesiony na danej pozycji zostanie zniwelowany przez niekorzystną zmianę kursu walutowego.

Ryzyko stopy procentowej

Banki centralne jak NBP czy Europejski Bank Centralny mają ogromny wpływ na rynki finansowe poprzez decyzje dotyczące stóp procentowych. Ogólnie, w momencie, gdy bank centralny podnosi stopy procentowe, wzrastają koszty kredytu i spółka może mieć kłopoty z kredytowaniem swoich inwestycji rozwojowych. To z kolei negatywnie wpływa na perspektywy przyszłego rozwoju spółki i może powodować spadek cen jej kryptoaktywów. Z kolei, gdy banki centralne obniżają stopy procentowe, koszty kredytu spadają i spółki łatwiej pozyskują źródła finansowania. Dzięki temu, perspektywy przyszłego rozwoju spółki poprawiają się, a wartość jej aktywów rośnie.

Ryzyko polityczne

Ryzyko polityczne związane jest z faktem, że sytuacja polityczna w danym kraju może zmienić się na niekorzystną dla gospodarki i inwestycji. Z jednej strony spółka, której aktywa posiadasz, może zostać znacjonalizowana przez rząd, powodując stratę dla tokenariuszy. Z drugiej strony ryzyko polityczne może być związane z reformą podatkową polegającą na podwyższeniu podatków dochodowych od osób prawnych albo wprowadzeniu różnego rodzaju ceł czy akcyz obniżających zyskowność spółki. Powoduje to pogorszenie się klimatu inwestycyjnego oraz spadek wartości aktywów.

Dane Emitenta

Emitentem jest MUSTANK CRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wita Stwosza 1-2/, 50-148 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS: 0000453525 NIP:1010005933, REGON: 022093800

Pakiety inwestorskie

pakiet niebieski
pakiet zielony
pakiet brązowy
pakiet srebrny
pakiet złoty
Zaufane Opinie IdoSell
5.00 / 5.00 2 opinie
Zaufane Opinie IdoSell
2024-02-23
Szybka i miła obsługa.
2023-12-11
Szybka i sprawna obsługa zamówienia
pixel